Daily Archives: 12 de julho de 2017

PÈRÈGÚN

  “Pèrègún níí pè irúnmolè l’át’òde òrun w’áyé” (Pèrègún que chama as divindades do céu para a terra).   “Pèrègún l’óní ki Ogun ó gùn mi/ Ní gbà ti mobá fé níookàn mi” (Pèrègún diz que Ogun deve me possuir/ Sempre que eu deseje na minha mente).  

Categories: Candomblé, Orixá | Tags: , , | Leave a comment